عضویت زنبورداران

زنبورداران عزیز برای عضویت در شرکت تعاونی زنبوردارن شیراز وحومه توجه نمایند عضویت صرفا برای زنبورداران ساکن شهرستان شیراز بوده و یکی ازشرایط عضویت، عضو نبودن در شرکت تعاونی زنبورداری مشابه یا در شهرستان های دیگر میباشد.تکمیل فرم بمنزله عضویت نبوده و شرکت تعاونی زنبورداران شیراز پس از بررسی تقاضای شما،نتیجه را از طریق قانونی به اطلاع خواهد رساند.

تکمیل موارد  *  دار کاملا ضروری میباشد.

عضویت زنبورداران

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.