کد خبر : 1
تاریخ انتشار : چهارشنبه 17 اکتبر 2018 - 14:00
589 views

ویژگی های یک نژاد خوب زنبور عسل

به گزارش شیراز عسل (سایت اینترنتی شرکت تعاونی زنبورداران شیراز وحومه)کارشناسان معتقدند به طور کلی یک نژاد خوب زنبور عسل برای ازدیاد و اصلاح باید دارای خصوصیات زیر باشد : ۱ . آرام باشند و نیش نزنند؛ ۲ . پر محصول باشند؛ ۳ . تمایل زیاد به بچه دادن نداشته باشند؛ ۴ . گل های شهددار را به سرعت

به گزارش شیراز عسل (سایت اینترنتی شرکت تعاونی زنبورداران شیراز وحومه)کارشناسان معتقدند به طور کلی یک نژاد خوب زنبور عسل برای ازدیاد و اصلاح باید دارای خصوصیات زیر باشد :

۱ . آرام باشند و نیش نزنند؛

۲ . پر محصول باشند؛

۳ . تمایل زیاد به بچه دادن نداشته باشند؛

۴ . گل های شهددار را به سرعت پیدا کنند؛

۵ . در مقابل امراض مقاوم باشند؛

۶ . مصرف عسل زمستانی آنها کم باشد؛

۷ . از رشد خوب برخوردار باشند.