کد خبر : 183
تاریخ انتشار : شنبه 20 اکتبر 2018 - 18:19
476 views

زنبور ها و گل ها | زنبور ها کدام گل ها را انتخاب میکنند؟

شیراز عسل : هر زنبور عسل که به صحرا می رود تا مجدد به کندویش برگردد زمان رفت و برگشت و جمع آوری محصولش سه دقیقه طول می کشد در حالی که به طور متوسط ۲۵۰ گل را می مکد ، ارتباط زنبور ها و گل ها بسیار جالب است با بالامو همراه باشید:  

شیراز عسل : هر زنبور عسل که به صحرا می رود تا مجدد به کندویش برگردد زمان رفت و برگشت و جمع آوری محصولش سه دقیقه طول می کشد در حالی که به طور متوسط ۲۵۰ گل را می مکد ، ارتباط زنبور ها و گل ها بسیار جالب است با بالامو همراه باشید:

 

زنبور ها و گل ها

 

زنبوری که صبح برای مکیدن شیره ی گل ماموریت می یابد عصر همان روز به کار دیگر مشغول می شود یا دو روز شیره ی گل به کندو می برد و روز سوم پولن

(پولن گردی است که بر آلات نر گل هاست و اگر شما انگشت به آن بزنید ذرات آن که اغلب زرد رنگ است به دستتان می چسبد).

زنبوران همین که صبح برای محصول آوردن از کندو بیرون می روند بدون هدف و مقصد نیستند ، زیرا قبل از آنها ماموران اکتشاف محل ، باز شدن گل ها را به آنها نشان داده اند و ماموران اکتشاف محل ، باز شدن گل ها را به آنها نشان داده اند، حتی زنبوران قوی به سوی گل های دور تر می روند و ضعیفان به طرف گل های نزدیکتر می روند.

گل های تازه باز شده به آنها اطلاع داده می شود و اگر گل فراوان باشد زنبوران همیشه گل تازه تر را انتخاب می نمایند ، هرگز بوی خوش و سبزی درخشنده و زیبایی و عطر مطبوع گل نمی تواند زنبوران را فریب دهد چنان چه از گل سرخ این کار ساخته نیست.

بر عکس گلهایی هستند که به نظر بی بو و بدرنگ است ولی زنبوران علاقه ی وافری نسبت به آنها دارند مانند درخت بید ، گیاه افرا و پیچک هایی که شیره فراوانی دارند. آن چه برای زنبور اهمیت دارد پروش گیاه مورد علاقه ی وی و وجود آنهاست.

زنبور ها و گل ها

هر گیاه گل دار ، دارای دو دستگاه مستقل : دستگاه روینده و دستگاه زاینده ، دستگاه روینده که مرکب از ریشه و ساقه و برگ می باشد و دستگاه زاینده ی گل است که به میوه تبدیل می شود تا دانه ای در آن برای بقای نسل و گیاه به وجود آید ، گل به وسیله ی میله ی باریکی به نام دمگل به ساقه وصل است.

در هر گل چهار قسمت وجود دارد کاسبرگ ، گلبرگ ، پرچم و مادگی یا برچه که میتوان روی هم آنها را به حجله ی عروس و داماد تعبیر کرد: حجله ای که با پرده های مخملین گلبرگ ها زینت یافته و یک ردیف پرده ی زمردین کاسبرگ ، پرده های داخل را محافظت می نماید. حجله ها عموما معطر شده و تا زمانی که عروس (برچه) و داماد (پرچم) ماه عسل دهندگی آنها تمام نشده ، حجله;

 

عطر آمیز و سرسبز و شاداب است و شیرینی نیز فراهم می گردد تا جشن بدون شهد و خنچه نبوده باشد ، کاسبرگ ها را روی همرفته کاسه ی گل و گلبرگ را مجموعا جام گل و پرچم ها را جملگی نافه گل و همه ی برچه ها را مادگی گل گویند

برچه سه قسمت دارد : کلاله ، خامه ، تخمدان.

پرچم دو بخش دارد : میله ، بساک که داخل بساک چهار کیسه ی گرده دارد که در هر کدام ده ها هزار دانه ی گرده موجود است.


جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با خرید عسل طبیعی و طریقه دریافت محصول به فروشگاه شیراز عسل(کلیک کنید) مراجعه فرمایید.