رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس: ۲ میلیون هکتار از مراتع فارس به دلیل خشکسالی کشت نمی شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس: ۲ میلیون هکتار از مراتع فارس به دلیل خشکسالی کشت نمی شود

شیراز _ رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: ۳ میلیون هکتار از مراتع فارس به دلیل خشکسالی و نبود آب قابل کشت نیست. به گزارش شیراز عسل به نقل از مهر، محمد مهدی قاسمی صبح شنبه در شورای کشاورزی فارس، گفت: ۲ میلیون هکتار به دلیل خشکسالی زیر کشت نیست و مقام اول جنگل کشور را