ویژگی‌های یک عسل خوب چیست؟

ویژگی‌های یک عسل خوب چیست؟

یک کارشناس عسل شیراز گفت: تشخیص عسل با کیفیت به راحتی امکان‌پذیر نیست.علی دباغ رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی زنبورداران شیراز درگفت‌وگو با ” شیراز عسل “در شیراز اظهار کرد: بسیاری از مردم تصور می‌کنند عسل طبیعی عسلی است که شکرک نزند و سفت باشد اما این تفکر اشتباه است.وی خاطرنشان کرد: عسل طبیعی به

شیراز ، دروازه قرآن

شیراز ، دروازه قرآن

استان فارس، شیراز ، دروازه قرآن شیراز عسل #پایگاه اینترنتی شرکت تعاونی زنبورداران شیراز www.avalfars.ir