شیراز، نامی خیال انگیز در تاریخ پارس

شیراز، نامی خیال انگیز در تاریخ پارس

تاریخچه شیراز: شیراز عسل ( سایت  شرکت تعاونی زنبورداران شیراز) : در افسانه ها آمده است که شیراز فرزند تهمورس (از پادشاهان سلسله پیشدادیان) شهر شیراز را تأسیس کرد و نام خود را بدان بخشید. به روایتی دیگر، نام این دیار، “شهرراز” بوده که به اختصار شهر از و شیراز خوانده شده است. در حالی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس: ۲ میلیون هکتار از مراتع فارس به دلیل خشکسالی کشت نمی شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس: ۲ میلیون هکتار از مراتع فارس به دلیل خشکسالی کشت نمی شود

شیراز _ رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: ۳ میلیون هکتار از مراتع فارس به دلیل خشکسالی و نبود آب قابل کشت نیست. به گزارش شیراز عسل به نقل از مهر، محمد مهدی قاسمی صبح شنبه در شورای کشاورزی فارس، گفت: ۲ میلیون هکتار به دلیل خشکسالی زیر کشت نیست و مقام اول جنگل کشور را